Numele (obligatoriu)

Adresa de email (obligatoriu)

Telefon

Mesaj

Sef de laborator

0 14 January 2015

Denumirea postului: Sef Laborator Scopul principal al postului: – Coordonează tehnic, metodologic activitatea tehnică din cadrul laboratorului.   Conditii specifice pentru ocuparea postului : Studii de specialitate : Facultatea de Medicină Veterinară ; Abilităţi, calităţi si aptitudini necesare: cunoaşterea cadrului legal, spirit de observaţie, calităţi privind cinstea şi corectitudinea, respectarea principiilor de etică şi a regulilor de conduită privind integritatea, obiectivitatea, confidenţialitatea , competenţa si independenta. Cerinte specifice: In calitate de angajat are îndatorirea să păstreze confidenţialitatea în legatură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţă în exercitarea atributiilor . Atributii: :

  • este responsabil de analize;
  • întocmeşte planul de aprovizionare cu produse microbiologice, reactivi, materiale de laborator, echipamente pentru laborator.
  • examinează probele puse în lucru, stabileşte analizele care se efectuează şi interpretează rezultatele obţinute.
  • completează registrele din cadrul laboratorului cu rezultatul examenelor de laborator, concluzii şi recomandari .
  • monitorizează rezu

Posted in Cariere by administrator
0 14 January 2015

Denumirea postului: Laborant Chimist Nivelul postului : Functie privata de executie Scopul principal al postului: Verificarea probelor receptionate de Laboratorul pentru Siguranta Alimentelor, prepararea reactivilor, a dilutiilor, agentilor, precum si a probelor ce urmeaza a fi analizate, masurarea parametrilor fizico-chimici ceruti de beneficiar prin procesul verbal de recoltare sau cererea de analiza, informarea medicului coordonator si consemnarea rezultatelor analizate in fisele de lucru. Conditii specifice pentru ocuparea postului :             Studii de specialitate : Studii in domeniul chimiei alimentare,de nivel mediu sau superior; Perfecţionări (specializări ): recomandabil specializări în cadrul IISPV Bucureşti ; Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel ) : recomandabil cunoştinţe Word- şi Excel, nivel mediu ; Limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere ) recomandabil o limbă de circulaţie internaţională- nivel mediu scris, citit, vorbit; Abilităţi, calităţi si aptitudini necesare: cunoaşterea cadrului legal, spirit de observaţie, calităţi privind cinstea şi corectitudin

Posted in Cariere by administrator | Tags: , ,
0 14 January 2015

Denumirea postului: Inginer Chimist-Microbiolog Scopul principal al postului: – indeplineste cerintele laboratorului de Microbiologie, suplineste activitatile Medicului veterinar. Conditii specifice pentru ocuparea postului :             Studii de specialitate : Facultatea de Medicină Veterinară ;Cursuri de Biologie,Microbiologie Abilităţi, calităţi si aptitudini necesare: cunoaşterea cadrului legal, spirit de observaţie, calităţi privind cinstea şi corectitudinea, respectarea principiilor de etică şi a regulilor de conduită privind integritatea, obiectivitatea, confidenţialitatea , competenţa si independenta. Cerinte specifice: In calitate de angajat are îndatorirea să păstreze confidenţialitatea în legatură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţă în exercitarea atributiilor . Atributii: :

  • este responsabil de analizele pe care le executa;
  • examinează probele puse în lucru, stabileşte analizele care se efectuează.
  • completează registrele din cadrul laboratorului cu rezultatul examenelor de laborator,
  • se preocupă de buna funcţionare a aparaturii din dotare.
  • suplineste laborantul microbiolog sau laborantul de l

Posted in Cariere by administrator | Tags: ,