Numele (obligatoriu)

Adresa de email (obligatoriu)

Telefon

Mesaj

Laborant analize fizico-chimice

Laborant analize fizico-chimice
0 14 January 2015

Denumirea postului: Laborant Chimist

Nivelul postului :

Functie privata de executie

Scopul principal al postului:

Verificarea probelor receptionate de Laboratorul pentru Siguranta Alimentelor, prepararea reactivilor, a dilutiilor, agentilor, precum si a probelor ce urmeaza a fi analizate, masurarea parametrilor fizico-chimici ceruti de beneficiar prin procesul verbal de recoltare sau cererea de analiza, informarea medicului coordonator si consemnarea rezultatelor analizate in fisele de lucru.

Conditii specifice pentru ocuparea postului :

            Studii de specialitate : Studii in domeniul chimiei alimentare,de nivel mediu sau superior;

Perfecţionări (specializări ): recomandabil specializări în cadrul IISPV Bucureşti ;

Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel ) : recomandabil cunoştinţe Word- şi Excel, nivel mediu ;

Limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere ) recomandabil o limbă de circulaţie internaţională- nivel mediu scris, citit, vorbit;

Abilităţi, calităţi si aptitudini necesare: cunoaşterea cadrului legal, spirit de observaţie, calităţi privind cinstea şi corectitudinea, respectarea principiilor de etică şi a regulilor de conduită privind integritatea, obiectivitatea, confidenţialitatea , competenţa si independenta.

Cerinte specifice: In calitate angajat la S.C. LABROM S.R.L. are îndatorirea să păstreze confidenţialitatea în legatură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţă în exercitarea funcţiei .

Competenţa managerială : nu este cazul ;

Atributii: Respectarea prevederilor ROI al S.C. LABROM S.R.L., a legislatiei, a tuturor actelor normative cu referire la siguranta alimentelor.

 • receptioneaza in baza documentelor legale de achizitie reactivii utilizati in cadrul activitatii de laborator.
 • examinează probele puse în lucru, stabileşte analizele care se efectuează şi interpretează rezultatele obţinute.
 • completează fisele de lucru din cadrul laboratorului cu rezultatul examenelor de laborator, diagnostic, concluzii şi recomandari .
 • depoziteaza in conditii corespunzatoare fisele tehnice.
 • asigura prepararea solutiilor de lucru,pregatirea aparaturii si sticlariei necesare lucrului;
 • la terminarea lucrului asigura igienizarea aparaturii folosite;
 • evidentiaza operatiunile efectuate si utilizarea aparaturii in fisele si caietele de lucru si asigura si consemneaza evacuarea deseurilor chimice
 • are responsabilitatea de a identifica neconformităţile sau abaterile de la sistemul calităţii sau de la procedurile de efectuare a analizelor;
 • aduce imediat la cunoştinţa analistului neconformităţile constatate;
 • participă la instructajele de SSM si instruiril;e de personal asigurate de societate;
 • îşi perfecţionează pregătirea profesională prin participarea la sesiuni ştiinţifice şi teme de cercetare;
 • se preocupă de buna funcţionare a aparaturii din dotare.
 • este responsabil cu efectuarea si verificarea curateniei zilnice si urmarirea programului de dezinfectie cu mijloace proprii .

Delegarea de atribuţii: pe perioada concediului de odihnă, concediului medical, lipsei din unitate, alte situaţii, deleagă atribuţiile sale pe linie tehnică locţiitorului

 

Limite de competenţă conform:

 • conform ordinelor dispuse de conducerea unităţii, cu respectarea legislaţiei in vigoare

Sfera relationala:

Intern :

 1. a) relatii ierarhice: tehnic si administrativ: subordonat conducerii societatii
 2. b) relatii functionale: cu toate serviciile, sectiile si compartimentele aflate in structura organizatorica a S.C. LABROM S.R.L.
Posted in Cariere by administrator | Tags: , ,