Numele (obligatoriu)

Adresa de email (obligatoriu)

Telefon

Mesaj

Laborant microbiologie

Laborant microbiologie
0 14 January 2015

Denumirea postului: Inginer Chimist-Microbiolog

Scopul principal al postului: – indeplineste cerintele laboratorului de Microbiologie, suplineste activitatile Medicului veterinar.

Conditii specifice pentru ocuparea postului :

            Studii de specialitate : Facultatea de Medicină Veterinară ;Cursuri de Biologie,Microbiologie

Abilităţi, calităţi si aptitudini necesare: cunoaşterea cadrului legal, spirit de observaţie, calităţi privind cinstea şi corectitudinea, respectarea principiilor de etică şi a regulilor de conduită privind integritatea, obiectivitatea, confidenţialitatea , competenţa si independenta.

Cerinte specifice: In calitate de angajat are îndatorirea să păstreze confidenţialitatea în legatură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţă în exercitarea atributiilor .

Atributii: :

  • este responsabil de analizele pe care le executa;
  • examinează probele puse în lucru, stabileşte analizele care se efectuează.
  • completează registrele din cadrul laboratorului cu rezultatul examenelor de laborator,
  • se preocupă de buna funcţionare a aparaturii din dotare.
  • suplineste laborantul microbiolog sau laborantul de la fixico-chimice in perioadele de concedii ,zile libere, surplus de analize;

Delegarea de atribuţii: pe perioada concediului de odihnă, concediului medical, lipsei din unitate, alte situaţii, deleagă atribuţiile sale pe linie tehnică locţiitorul:

Limite de competenţă conform:

  • conform ordinelor dispuse de conducerea unităţii, cu respectarea legislaţiei in vigoare si a Statutului functionarilor publici;
Posted in Cariere by administrator | Tags: ,