Laborant microbiologie

Denumirea postului: Inginer Chimist-Microbiolog

Scopul principal al postului: – îndeplinește cerințele laboratorului de Microbiologie, suplinește activitățile Medicului veterinar.

Condiții specifice pentru ocuparea postului :            

Studii de specialitate : Facultatea de Medicină Veterinară ; Cursuri de Biologie, Microbiologie

Abilităţi, calităţi și aptitudini necesare: cunoaşterea cadrului legal, spirit de observaţie, calităţi privind cinstea şi corectitudinea, respectarea principiilor de etică şi a regulilor de conduită privind integritatea, obiectivitatea, confidenţialitatea , competenţa și independența.

Cerințe specifice: În calitate de angajat are îndatorirea să păstreze confidenţialitatea în legatură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţă în exercitarea atribuțiilor.

Atribuții: :

~ este responsabil de analizele pe care le execută;

~ examinează probele puse în lucru, stabileşte analizele care se efectuează.

~ completează registrele din cadrul laboratorului cu rezultatul examenelor de laborator,

~ se preocupă de buna funcţionare a aparaturii din dotare;

~ suplinește laborantul microbiolog sau laborantul de la fixico-chimice în perioadele de concedii ,zile libere, surplus de analize.

Delegarea de atribuţii: pe perioada concediului de odihnă, concediului medical, lipsei din unitate, alte situaţii, deleagă atribuţiile sale pe linie tehnică locţiitorul:

Limite de competenţă conform: conform ordinelor dispuse de conducerea unităţii, cu respectarea legislaţiei în vigoare și a Statutului funcționarilor publici.

X