Consultanță la fața locului

Echipa Labrom oferă consultanță în diverse situații când producătorii, procesatorii, crescătorii sau retailerii se confruntă cu anumite probleme privind eficiența igienizării spațiilor de lucru, a utilajelor care vin în contact cu produsul, microflora aerului și, de asemenea, în privința manifestării unor fenomene ce apar pe produs privind evoluția parametrilor în perioada termenului de valabilitate (creșterea acidității, eliminarea unor lichide între produs și ambalaj, condiții de ambalare, temperaturi pe tot lanțul frigorific).

O echipă se deplasează fizic la fața locului, analizează procesul de fabricație sau procesare, lanțul de la fermier la consumator, punctele critice, recoltând probe în diferite etape și de pe anumite verigi ale fluxului tehnologic iar în funcție de rezultate și informațiile dobândite la fața locului, se propun soluții pentru remedierea problemelor.

X